© โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (www.choomchonbanpadang.com)